Over Plan en Aanpak

Sinds 20 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider, praktijkcoach en trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden. Ben altijd in voor nieuwe plannen en een aanpak die past. Ik houd ervan om creatieve linken te leggen en matches te maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen.

In bijna al mijn opdrachten heb ik te maken met samenwerkingsnetwerken van gemeenten, bewoners, maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers. Ik ben thuis in maatschappelijke vraagstukken, overheids- en burgerparticipatie, communitybuilding, de doe-het-samen-maatschappij, netwerkopbouw, wijkgericht werken, zorg & welzijn. Altijd aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen bewandelen ('kaizen'), ambachtelijk ploeteren en poetsen.

Mijn specialisaties? Community building a la ABCD (Asset Based Community Development) in buurten en dorpen. Levendige samenwerkingsnetwerken op gang brengen en maatschappelijke initiatieven in steden, wijken en dorpen impulsen geven. Overheidsparticipatie als werkwijze inburgeren en instanties ondersteunen om meer ruimte te maken voor maatschappelijke initiatieven.

Mijn inspiratie? De mensen met wie ik werk, de praktijk van alledag en alle vormen van Asset Based Community Development, die ik door Cormac Russell, Jim Diers, Peter Block en de wijsheden van Margaret Wheatley en Scott Peck en anderen heb leren kennen. 

In actie  In actie

Pas op de Plaatsgesprekken: de APK's van buurtgemeenschappen

04-12-2019

Over het algemeen sta je pas stil bij je eigen handelen in de buurt als iemand van buiten de buurt daarom vraagt. Want als buurtmakers of als community builder krijg je op een gegeven moment te maken met de E-vraag ‘En, wat heeft het opgeleverd?’ Wat is er veranderd door jullie activiteiten, initiatieven, door community building?’

Meer eenzaamheid vraagt om meer verschilmakers

20-11-2019

In Baarn zijn we met buren, met mensen op straat en op de markt en met bezoekers van Lokaal-O gaan praten over de vragen: wie of wat helpt jou in periodes dat jij je alleenig of eenzaam voelt? En wat weet je van buren, vrienden of familieleden die zich eenzaam voelen? Waar hebben zij wat aan? 

Eenzaamheid is geen aandoening

03-03-2018

In mijn artikel over de aanpak van eenzaamheid pleit ik voor het afschaffen van anti-eenzaamheidscampagnes, -programma's en -projecten. Gewoon omdat er een beter alternatief is. Eenzaamheid is geen aandoening.pdf of in het Engels: 
Loneliness is not an affliction
 

Werkprincipes ABCD in één oogopslag

02-03-2018

Pamela van den Berg heeft ABCD poster.pdf over de werkprincipes van ABCD getekend. Handig als praatplaat, geheugensteuntje, houvast in de praktijk, als raadsel (snap jij het, 'speed of trust'?), om er anderen gek mee te maken (ga toch weg met dat vage gedoe) of gelukkig (dit doe ik precies, wist wel dat het werkt, maar nu heeft het een naam!). Je kunt het gewoon gebruiken als je ons als makers erbij vermeldt. 

Van anonieme flat naar dorp: community building op de Rode Kruislaan in Diemen. Kom naar de FLATUP op 24 november: doe mee met de flatsafari, maak kennis met de flatmakers en doe mee met de huiskamergesprekken!

17-07-2017

Dat Peter zo'n goede fotograaf is, wist begin van dit jaar nog niemand op de Rode Kruislaan. Nu kennen de kinderen hem bij naam, want hij maakt bij elke buurtactiviteit foto's. En hij kan ook heel goed voetbaldoeltjes in elkaar zetten. Zelf zegt hij: 'Je ziet elkaar al jaren, maar nu zie je elkaar pas echt.

Plaksels

Twitter