Over Plan en Aanpak

Sinds 20 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider, praktijkcoach en trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden. Ben altijd in voor nieuwe plannen en een aanpak die past. Ik houd ervan om creatieve linken te leggen en matches te maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen.

In bijna al mijn opdrachten heb ik te maken met samenwerkingsnetwerken van gemeenten, bewoners, maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers. Ik ben thuis in maatschappelijke vraagstukken, overheids- en burgerparticipatie, communitybuilding, de doe-het-samen-maatschappij, netwerkopbouw, wijkgericht werken, zorg & welzijn. Altijd aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen bewandelen ('kaizen'), ambachtelijk ploeteren en poetsen.

Mijn specialisaties? Community building a la ABCD (Asset Based Community Development) in buurten en dorpen. Levendige samenwerkingsnetwerken op gang brengen en maatschappelijke initiatieven in steden, wijken en dorpen impulsen geven. Overheidsparticipatie als werkwijze inburgeren en instanties ondersteunen om meer ruimte te maken voor maatschappelijke initiatieven.

Mijn inspiratie? De mensen met wie ik werk, de praktijk van alledag en alle vormen van Asset Based Community Development, die ik door Cormac Russell, Jim Diers, Peter Block en de wijsheden van Margaret Wheatley en Scott Peck en anderen heb leren kennen. 

In actie  In actie

Zwakke wijken, hulpeloze bewoners?

01-03-2020

Hoe ziet een wijkaanpak eruit die uitgaat van dat wat er al is in de buurten en die met de mensen ontwikkeld wordt die er wonen? Ik heb daar mijn gedachten over laten gaan en drie aspecten voor een andere benadering op een rijtje gezet. Lees hier mijn pleidooi voor een wijkaanpak van binnenuit.

Buurtmaken begint bij je buren!

23-02-2020

Buurtmaken begint bij je buren! Het VSBfonds trakteert 5 maart op een praktijkbijeenkomst in Helmond over community building als motor voor meer buurtkracht. Woon je in Noord-Brabant, ben je actief in je buurt/dorp en wil je meedoen? Geef je dan snel op, er zijn nog maar 3 plekken!

ABCD-toolkit uit Noorwegen

23-02-2020

Onze Noorse buren hebben samen met Cormac Russell een toolkit samengesteld voor  ABCD-practitioners, mensen die bezig zijn met community building in hun eigen buurt en op zoek zijn naar praktische handvatten, houvast in het dagelijkse. Het is een hele praktische en handige bundel geworden! Boordevol tips en suggesties waarmee je de kwaliteiten en krachten van je buren en je buurt kunt ontdekken en benutten en je buurtgemeenschap een boost kunt geven. Met allerlei voorbeelden, werkvormen, stappen, ervaringen, tips.  
Doe je voordeel ermee!

Pas op de Plaatsgesprekken: de APK's van buurtgemeenschappen

04-12-2019

Over het algemeen sta je pas stil bij je eigen handelen in de buurt als iemand van buiten de buurt daarom vraagt. Want als buurtmakers of als community builder krijg je op een gegeven moment te maken met de E-vraag ‘En, wat heeft het opgeleverd?’ Wat is er veranderd door jullie activiteiten, initiatieven, door community building?’

Meer eenzaamheid vraagt om meer verschilmakers

20-11-2019

In Baarn zijn we met buren, met mensen op straat en op de markt en met bezoekers van Lokaal-O gaan praten over de vragen: wie of wat helpt jou in periodes dat jij je alleenig of eenzaam voelt? En wat weet je van buren, vrienden of familieleden die zich eenzaam voelen? Waar hebben zij wat aan? 

Plaksels

Twitter