Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Masterclasses Gemeenschapsgericht leiderschap en bestuur bij Avicenna

Bewonerscollectieven, communities en commons krijgen naast markt en overheid steeds meer positie in het publieke domein. En als publieke organisatie heb je met steeds complexere maatschappelijke issues te maken, die je onmogelijk alleen of met traditionele strategieën kunt aanvliegen. Je hebt in deze tijden van transitie nieuwe vormen van bestuur en leiderschap nodig. Een visie op gemeenschapsgericht werken als fundament voor beleid, strategie en praktijk. Ruimte maken voor de collectieve kracht en wijsheid van de samenleving. Een beleid dat getoetst wordt aan de praktijk in plaats van andersom. Een visie waarin bewoners niet beschouwd worden als cliënten en klanten, maar als potentiële (buurt- en stad)makers.

Veel problemen van deze tijd zijn bovendien niet te fixen. Ze vragen van leiders een zoekende coöperatieve houding, contextgebonden werken, werken vanuit gezamenlijkheid en nabijheid. Zo’n benadering is vaak succesvoller dan interventies, strategische plannen en het werken met een expertmodel.

In mijn publicatie over gemeenschapsgericht leiderschap ‘Een lonkend perspectief zo sterk als een vuurtoren’ interview ik pioniers op dit gebied over hun praktijkervaringen: https://planenaanpak.nl/nieuws/een-lonkend-perspectief-zo-sterk-als-een-vuurtoren-12-verhalen-over-gemeenschapsgericht-leiderschap

En vanuit deze visie op gemeenschapsgericht bestuur en leiderschap draag ik sinds twee jaar bij aan leergangen van Avicenna, Academie voor Leiderschap. Onder meer met masterclasses ‘Community building als veranderstrategie’ en ‘Gemeenschapsgericht besturen’ in leergangen voor bestuurders en strategie-mastercourses.

Avicenna staat bekend als een leiderschapsinstituut, waar je niet voorgeschoteld krijgt wat je moet doen als leider, maar op allerlei manieren geïnspireerd wordt om buiten de gebaande paden je eigen pad uit te denken. Meer info: https://academievoorleiderschap.nl/