Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Privacy Statement

Plan en Aanpak respecteert ieders recht op privacy. Persoonsgebonden informatie bewaren we uitsluitend om onze opdrachten te kunnen uitvoeren. U heeft te allen tijde het recht om in te zien wat wij bewaren en hoe we het bewaren. Wij geven nooit persoonsgebonden gegevens door aan derden zonder uw toestemming. Indien uw gegevens verwijderd of aangepast wilt hebben, dan zullen wij daar per omgaande gehoor aan geven.  In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe we dit geregeld hebben: