Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Goesting en samenkracht in woonzorgcentrum Sint-Jozef

“Als je je eigen ideeën durft te parkeren, gebeurt er iets magisch”

Een gesprek met Maite Mallentjer, community builder in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Antwerpen. Maite is in het dagelijkse leven lector Levenslooppsychologie en Ouderen aan de AP Hogeschool/Antwerpen. Zij wilde ontdekken waar het toe leidt als  je in een woonzorgcentrum meer inzet op het versterken van gemeenschapskracht, met de visie van ABCD (Asset Based Community Building) als leidraad. Ze is eind augustus 2021 in huis Sint-Jozef aan de slag gegaan als community builder en vertelt in dit interview over wat er in de eerste drie maanden allemaal is ontstaan en welke impact dat heeft op het leven van bewoners en hun familieleden en het werk van de professionals.