Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Van een paraplu een bootje maken

Hoe kun je traditioneel werken in wijken en buurten veranderen in community based werken? Precies, door van een paraplu een bootje te maken...