Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Eenzaamheid is geen aandoening

n mijn artikel over de aanpak van eenzaamheid pleit ik voor het afschaffen van anti-eenzaamheidscampagnes, -programma's en -projecten. Gewoon omdat er een beter alternatief is. Eenzaamheid is geen aandoening.pdf of in het Engels: 
Loneliness is not an affliction