Over Plan en Aanpak

Sinds 20 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider, praktijkcoach en trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden. Ben altijd in voor nieuwe plannen en een aanpak die past. Ik houd ervan om creatieve linken te leggen en matches te maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen.

In bijna al mijn opdrachten heb ik te maken met samenwerkingsnetwerken van gemeenten, bewoners, maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers. Ik ben thuis in maatschappelijke vraagstukken, overheids- en burgerparticipatie, communitybuilding, de doe-het-samen-maatschappij, netwerkopbouw, wijkgericht werken, zorg & welzijn. Altijd aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen bewandelen ('kaizen'), ambachtelijk ploeteren en poetsen.

Mijn specialisaties? Community building a la ABCD (Asset Based Community Development) in buurten en dorpen. Levendige samenwerkingsnetwerken op gang brengen en maatschappelijke initiatieven in steden, wijken en dorpen impulsen geven. Overheidsparticipatie als werkwijze inburgeren en instanties ondersteunen om meer ruimte te maken voor maatschappelijke initiatieven.

Mijn inspiratie? De mensen met wie ik werk, de praktijk van alledag en alle vormen van Asset Based Community Development, die ik door Cormac Russell, Jim Diers, Peter Block en de wijsheden van Margaret Wheatley en Scott Peck en anderen heb leren kennen. 

Publicaties  Dag ladder!

Dag ladder!

Over overheidsparticipatie en community-building als gemeentelijke missie.
Soms komen veranderingen in een stroomversnelling als dingen beginnen te schuren. Als je merkt dat iets tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ denken in zit en het op allerlei manieren kraakt en schuurt. Een mooi schurend stel is dat van overheidsparticipatie en de participatieladders. Want wat moet je met een ladder in de netwerksamenleving? En, als een ladder niet meer voldoet als houvast, hoe kun je dan als gemeente op een andere manier vorm geven aan je nieuwe rol van netwerkpartner? Stel dat je als gemeente alles wat je voortaan doet in het teken stelt van communitybuilding? Dat dat de nieuwe missie wordt in gemeenteland, de identiteit van de gemeente 3.0. Zou dat helpen als houvast, geeft dat meer richting en ruimte voor de rol van netwerkpartner in de doe-het-zelf-samenleving en versterkt dat de ontwikkeling van de ‘doe-democratie’? Lees daar meer over in het artikel 'Dag ladder!'