Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Gewoon Bijzonder, community boost in wooncomplexen voor ouderen

'We hebben gemiddeld nog zo'n 20 kerstmissen te gaan, laten we daar iets van maken!'

Gelijk heeft hij, Hans Leerentveld, bewoner van wooncomplex van ouderen de Koornhorst.
Maar hoe doe je dat? Er iets van maken met z'n allen op een manier dat iedereen tot zijn recht komt en er meer gemeenschapskracht ontstaat? 

Een jaar lang maakten we onder het motto 'Gewoon Bijzonder' samen met bewoners van vier wooncomplexen van ouderen werk van community building a la ABCD (Asset Based Community Development). Wij, dat zijn Mara Verduin, Joop Hofman, Irma Vroegop en Birgit Oelkers. Vanuit de stichting 'Moved by ABCD', gesteund door twee landelijke ouderenfondsen RCOAK en Sluyterman van Loo en plaatselijke partners: woningcorporaties en zorgorganisaties in Deventer, Amsterdam Zuidoost en Haarlem.

Halverwege het jaar hebben we een Pas op de Plaats geschreven over wat er in het eerste halve jaar zoal gebeurd is en welke rode draden na een half jaar zichtbaar werden.

Inmiddels is het november 2016.

Gewoon Bijzonder is als landelijk initiatief afgelopen, maar gaat als manier van werken in de vier wooncomplexen gewoon door. Het afsluitende Gewoon Bijzonder-festival in de Koornhorst is geweest (zie ook het korte filmpje van de bijeenkomst) en ons 'Tot slot nog even dit-boekje' is klaar. 
Dat boekje verhaalt over de in's en out's van community building in de vier wooncomplexen, over de energie van het doe-team, de rol van lokale professionals, de samenwerking met de buurt, het leren en het doorgaan. Als je een gedrukt exemplaar wilt hebben, stuur dan een mailtje naar oelkers@planenaanpak.nl.   
 

 

De Gewoon Bijzonder-publicaties op een rij
Tot slot nog even dit-boekje -  terugblik op een jaar Gewoon Bijzonder
Pas op de plaats - halverwege Gewoon Bijzonder
Terugblik op het Gewoon Bijzonder Festival op 13 oktober 2016

Verder lezen?
Artikel van Birgit Oelkers en Irma Vroegop over de community building-pilot in 2014 in de Koornhorst 'Thuis in de Koornhorst'.
 
Meer info over ABCD:  'Community building in de praktijk: Asset Based Community Development (ABCD) in Gloucestershire'