Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Thuis in een veranderende stad

 Op 13 april organiseerden de Amsterdamse woningcorporaties samen met Pakhuis de Zwijger de bijeenkomst ‘Thuisvoelen in een veranderende stad’. Floor Milikowski presenteerde haar boek ‘Wij zijn de stad’ en in een panelgesprek praatten corporatie, gemeente en bewoners over de vraag hoe samen te werken zodat de belangen van bewoners daadwerkelijk centraal staan. Frans Soeterbroek en ik waren uitgenodigd om kort te reflecteren op het boek van Floor. Mijn reflectie ging over paradigmashifts die nodig zijn als je in de praktijk werk te maken van ‘Wij zijn de stad’.