Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Gemeenschapsgericht Leiderschap: Van huis naar thuis, thuismaken als veranderconcept

 “De zorg eruit, de buurt erin. Geen gebouw zonder reuring”

Medewerkers die radicaal en rebels durven te vernieuwen zijn van harte welkom in hun organisatie. Thuismaken is bij Habion een ingeburgerde werkwijze, hun Roringmethodiek de manier waarmee ze bewoners ondersteunen om aan het roer komen te staan en de Bewonersacademie de plek waar bewoners van verschillende locaties samen leren.