Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Gemeenschapsgericht leiderschap in Bospolder Tussendijken: verandering van binnenuit de wijk 

“Minder macht bij de ambtenaren en de instituties en meer bij de wijk zelf. Real change comes from within.

In gesprek met Marleen ten Vergert, gemeentelijk programmamanager Bospolder Tussendijken (BoTu) in Rotterdam over gemeenschapsgericht leiderschap in de praktijk. Hoe je als gemeente zeggenschap naar de wijk kunt verleggen. En hoe je een wijkaanpak door en met bewoners  kunt supporten. Voor Marleen draait gemeenschapsgericht leiderschap om het delen van macht en ontstaat echte verbetering alleen als de gemeenschap aan zet is.

In BoTu is het gemeentelijke verbeterprogramma veranderd in een beweging van communities en collectieven, met initiatieven over de hele breedte van het wijkleven. Sinds januari zijn de ambtelijke projectleiders vervangen door actieve bewoners. Een nieuwe programmaraad met mensen die de kracht uit de wijk vertegenwoordigen, krijgt mandaat over de inhoud en het budget van het BoTu-programma. 

Lees meer over deze kanteling van gemeentelijke zeggenschap en macht naar BoTu in het interview met Marleen (link zie hieronder). 

Als je ook benieuwd bent naar het perspectief van een actieve bewoners in BoTu, dan vind je hier een interview met Milja Kruijt.