Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Pas op de Plaatsgesprekken: de APK's van buurtgemeenschappen

Over het algemeen sta je pas stil bij je eigen handelen in de buurt als iemand van buiten de buurt daarom vraagt. Want als buurtmakers of als community builder krijg je op een gegeven moment te maken met de E-vraag ‘En, wat heeft het opgeleverd?’ Wat is er veranderd door jullie activiteiten, in itiatieven, door community building?’

//Stel dat de hoofddoelen van een terugblik zijn: stil staan bij het eigen handelen, leren van de eigen praktijk, verkennen van de impact in opdracht van jezelf als buurtmakers, als bewonersgroep? Wordt er dan überhaupt stilgestaan en gereflecteerd in buurten? En zo ja, kun je het dan zo organiseren, dat het niet een apart project wordt waar niemand zin in heeft en denkt ‘Nee, hé, niet ook dat nog, we hebben het al druk genoeg!’  

In dit artikel sta ik stil bij de waarde van Pas op de Plaats-gesprekken. Voor de buurtgemeenschappen zelf, en daarmee ook voor andere mensen die bij de buurt betrokken zijn. Een pleidooi voor een APK voor buurtgemeenschappen.