Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Wij zijn de buurt

Initiatiefnemers, Madi-organisaties en de gemeente Amsterdam hebben een jaar lang geexperimenteerd met nieuwe vormen van informele/formele samenwerking op het gebied van zorg. Eén van de experimentenvijvers van het programma 'Wij zijn de buurt' bestond uit vijf Community Care-initiatieven in de stadsdelen Noord, Zuid, Oost en Zuidoost.

Irma Vroegop en Birgit Oelkers hebben deze initiatieven en hun communities op practice begeleid met leerbijeenkomsten, workshops, individuele coaching van initiatiefnemers en professionals, een train-de-trainer Community Care, bijdragen aan het onderzoek en de slotbijeenkomst (die in december 2016 georganiseerd wordt) en het oefenen met nieuwe vormen van verantwoording, zoals storytelling en visualisaties. Dat deden we in samenwerking met Anabella Meijer van Kanai 
Op 28 november 2016 is er in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een MeetUp (UItnodiging 28 november Meetup Wij zijn de Buurt.pdfover de uitkomsten van het programma