Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

LOKAAL-O, een ontmoetingsplek van creatieve denkers en doeners in Baarn

Bij mij in de buurt is deze zomer een schoolgebouw leeg komen te staan. Tijdelijk.  Er worden plannen gemaakt voor een nieuwe woonbestemming. Maar dat duurt nog zo’n 1 tot 2 jaar. Er is dus een tussentijd ontstaan, een pauzegebouw. Samen met andere buren hebben we via Camelot, de vastgoedbeheerder die het gebouw in opdracht van de gemeente Baarn beheert, een aantal lokalen in gebruik genomen als ontmoetingsplek van creatieve doeners en denkers. En een stichting opgericht: LOKAAL-O.

Binnen een maand was er weer leven in de brouwerij:
Aqela, Alma en Elise organiseren er nu taallessen. Marc repeteert er met een jeugdtheatergroep, Alrieke knutselt op vrijdagmiddag met kinderen, stichting Welzin en Welzijn nodigen buurtbewoners uit voor een kopje koffie, Jacqueline en Sacha beheren de buurtbieb, Rasarani repeteert er voor dansworkshops, Robert en Gerda knappen meubels op, Energiek Baarn houdt er lezingen, er is een kunstuitleen in wording en de rommelmarkt op burendag was een groot succes. Op de agenda staan een informatiebijeenkomst voor scharrelondernemers, een roze filmavond op de Internationale Coming Out Day op 11 oktober en in de week van de dialoog een kennismaking met Deep Democracy.

Voorlopig komt er geen einde aan, het blijft maar doorbruisen!
www.lokaal-o.nl