Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

ABCD-Popelmiddag 19 april 2016

Community Building is hip, is bijna een toverwoord aan het worden. En ieder denkt daar het zijne van. Toch is er één benadering (en vooral  géén methode) die worldwide overal werkt: ABCD. Asset Based Community Development.

Bij ‘de’ ABCD heeft iedereen zo zijn eigen beelden en invullingen. Variërend van een talentenshow op zondagmiddag tot een wijk die leeft, springt en zich ontwikkelt op basis van de kracht van de netwerken van haar bewoners. Het is een aanpak met meer principes dan stappenplannen, met meer verhalen dan blauwdrukken, met meer opbrengsten dan prestatie-indicatoren.

We willen geen groots offensief starten, al was het maar omdat we de tijd er niet voor hebben. We gaan voor een aanpak waarin mensen elkaar infecteren. Community based dus. Daarom is er een Popelmiddag ABCD:

Op dinsdag 19 april

vanaf 13.00 uur in De Koornhorst
Koornhorst 1, 1104 JA, Amsterdam 

Je kunt je via het platform www.wijzijnabcd.nl aanmelden en meer over de bijeenkomst lezen. En dit is het programma