Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Van cliënt naar communitybuilder, 10de Rollingstone bij Doen & Laten in Utrecht

Op 1 juli was de zomerse editie van de RollingStone-bijeenkomsten geland bij Doen & Laten in Utrecht. De mensen die er niet bij waren, kunnen iets van de schuwng van deze ontmoeting teruglezen in het journaal. (style="font-size: small;")

Doen & Laten bestaat uit teams ervaringscoaches in de wijken Zuilen, Overvecht en Kanaleneiland in Utrecht, die door  Stichting Herstelwerk worden ondersteund. De ervaringscoaches hebben allemaal te maken gehad met hulpverlening vanuit de  GGZ, verslavingszorg etc. Vanuit inloopplekken in de wijk en via het netwerk zoeken ze wijkbewoners op die een moeilijke periode in hun leven hebben meegemaakt en te maken hadden met hulpverleners in de maatschappelijke opvang, psychiatrie of verslavingszorg. 

De ervaringscoaches zijn niet aanvullend op hulpverleners, maar omgekeerd: beroepskrachten zijn aanvullend op hun werk. En ze werken niet individueel, maar vanuit een buurtgericht team van ervaringscoaches. Ze ondersteunen mensen die het lastig vinden om hun leven op de rails te houden. Ze helpen hen om zich meer thuis te voelen in de wijk, mee te doen bij wijkactiviteiten. Ze gaan op zoek naar wat ze wél kunnen (i.p.v. wat ze niet kunnen), naar nieuwe contacten en sociale netwerken. De coaches werken niet als vervangende hulpverleners maar als communitybuilders; zij vormen onderling hun eigen steunsysteem.