Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Leerprogramma's, organisatiescans en gangmakers Overheidsparticipatie  

Overheidsparticipatie - als gemeente aansluiten bij de energie en het ritme van de samenleving - leer je alleen in de praktijk. En de beste leermeesters zijn collega's en maatschappelijke initiatiefnemers. Joop Hofman van Rode Wouw en ik organiseren in diverse gemeenten een train-de-trainer-programma Overheidsparticipatie dat daarop gestoeld is. Wanneer merk je dat het werkt? Als er gedoe ontstaat en het gaat schuren in de organisatie. Want het programma is geen training op een eiland. De oefensituaties gebeuren in de praktijk, de trainingssessies zijn pitstops en de trainers worden veranderaars en gangmakers.  

We beginnen een leerprogramma altijd met een scoutingsessie Overheidsparticipatie met zo'n 30 mensen, ambtenaren, raadsleden, collegeleden, initiatiefnemers en andere maatschappelijke partners. Die sessies zijn ook heel handig als je als gemeente geen trainingsprogramma wilt. Ze leggen bloot waar de organisatie op dit moment staat: voelen maatschappelijke initiatiefnemers zich welkom of is de enige open deur die van een initiatievenmakelaar?  

Buiten de leerprogramma's helpen we ook ambtelijke gangmakers om reuring te maken binnen hun eigen organisatie en de boel op te schudden. Om van U-bochten verandermomenten te maken en van hun olifantenpaden nieuwe wegen te maken. Samen met maatschappelijke initiatiefnemers.