Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Het echte kantelen moet nog beginnen

Op het VNG-congres op 7 april over sociale wijkteams 'Toegang tot zorg/ondersteuning' organiseer ik samen met Stef Spigt de workshop ; Het echte kantelen moet nog beginnen.' 

Alle sociale wijkteams beginnen met een waslijst aan problemen. En verzuipen in no time in de overvloed aan hulpvragen. Wat verandert er als je niet probleemgericht werkt? Niet meer individueel, maar gemeenschapsgericht? We laten zien wat je met communitybuilding kunt bereiken. Dat doen we aan de hand van de situatie in de Koornhorst. De Koornhorst is een serviceflat met zo’n 400 bewoners ( 55plus) in Amsterdam Zuidoost en een woonbegeleidingsteam. Een kleine buurt die bekend stond als probleem-hotspot, waar in 4 maanden tijd een rigoureuze verandering heeft plaatsgevonden. Qua sfeer, sociale contacten, gemeenschapszin, onderlinge hulp, bewonersactiviteiten en imago. Mensen voelen zich meer thuis en zijn meer bij elkaar betrokken. We laten zien wat de cruciale factoren bij deze kanteling waren en hoe je daarmee - in welke buurt dan ook - aan de slag kunt gaan. Als professionals of als bewoners.