Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Training 'Beleidsmedewerker als ruimtemaker'. Doe-democratie als podium voor nieuw vakmanschap

Ben je gemeentelijke beleidsmedewerker? En wil je meer dan 100% inspelen op de dynamiek van de doe-democratie? Bijv. maatschappelijke initiatiefnemers als partners van decentralisatiebeleid beschouwen, nieuwe initiatieven in wijken en dorpen stimuleren  en ruimte maken voor spontane, soms onvoorspelbare nieuwe bewegingen? Maar vind je het af en toe lastig om de juiste rol en houding te vinden en om te gaan met de nieuwe alledaagse dilemma’s die dat met zich meebrengt?

Deze 3daagse training biedt je houvast bij je eigen zoektocht, helpt je om meer van buiten naar binnen te werken, geeft je strategieën om beleid vanuit de alledaagsheid van de samenleving te maken en het geeft je tools voor je nieuwe ambacht als ‘ruimtemaker’.