Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Overheidsparticipatie en olifantenpaadjes
5 valkuilen bij overheidsparticipatie in de praktijk

Hoewel we van mening zijn dat je het beste zelf in valkuilen kunt stappen omdat ze geweldige leermogelijkheden bieden, hebben we hieronder een aantal benoemd die bij het werken vanuit overheidsparticipatie vaak voorkomen. Deze vijf valkuilen hebben we tijdens een co-creatiesessie voor een organisatiescan ‘Overheidsparticipatie in de praktijk’ met de deelnemers verzameld.