Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Lessen uit de ervaringen met woonservicewijken 

Welke lessen kun je trekken na zes jaar werken in woonservicewijken?

Dat hebben we als 7Zebra's in opdracht van stadsdeel Zuidoost/Amsterdam onderzocht, samen met zorg- en welzijnsaanbieders, maatschappelijke initiatiefnemers, de wmo-raad, cliënten- en ouderenadviesraad, het platform gehandicapten en geïnteresseerde bewoners. Binnenkort bespreekt de stadsdeelraad de onderzoeksuitkomsten.