Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Dag ladder!

Over overheidsparticipatie en community-building als gemeentelijke missie.
Soms komen veranderingen in een stroomversnelling als dingen beginnen te schuren. Als je merkt dat iets tussen ‘nieuw’ en ‘oud’ denken in zit en het op allerlei manieren kraakt en schuurt. Een mooi schurend stel is dat van overheidsparticipatie en de participatieladders. Want wat moet je met een ladder in de netwerksamenleving? En, als een ladder niet meer voldoet als houvast, hoe kun je dan als gemeente op een andere manier vorm geven aan je nieuwe rol van netwerkpartner? Stel dat je als gemeente alles wat je voortaan doet in het teken stelt van communitybuilding? Dat dat de nieuwe missie wordt in gemeenteland, de identiteit van de gemeente 3.0. Zou dat helpen als houvast, geeft dat meer richting en ruimte voor de rol van netwerkpartner in de doe-het-zelf-samenleving en versterkt dat de ontwikkeling van de ‘doe-democratie’? Lees daar meer over in het artikel 'Dag ladder!'