Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

En verder...

... op pad met Boukje Keijzer voor 7Zebra's en aan de slag voor de gemeente Hellendoorn:

Birgit Oelkers en Boukje Keijzer zijn namens 7Zebra's op pad in Arnhem. Samen met bewoners, ondernemers en professionals werken ze aan een wijkvisie en meer burgerkracht voor de 'Geitenkamp' onder het motto 'Kracht op de Bult'.

Birgit Oelkers is voor de gemeente Hellendoorn aan de slag om 'overheidsparticipatie' als werkprincipe in te burgeren in de gemeentelijke organisatie. Deze speurtocht naar obstakels en handvatten voor een betere praktijk wordt gesponsord door het ministerie van Sociale Zaken met subsidie van het Europees Sociaal Fonds.