Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Ruimte voor burgers... samen met de gemeenteraad. 

Besturen met burgerparticipatie als uitgangspunt is vaak een reis met ongewisse uitkomsten, zonder de zekerheid van één bepaalde route of een blauwdruk. Meer ruimte maken voor burgers vraagt om nieuwe verhoudingen, vaardigheden, nieuwe manieren van communiceren en een ander samenspel tussen gemeenteraad, college, ambtenaren en burgers.

Op 21 september discussieerden raadsleden, griffiers en burgemeesters uit Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel over de impact hiervan voor hun werk. De bijeenkomst was het initiatief van de VNG/Actieprogramma Lokaal Bestuur en de gemeente De Wolden. Plan & Aanpak ondersteunde bij de inhoudelijke voorbereiding en leidde de bijeenkomst. Lees hier het verslag