Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Ontwikkelprogramma voor netwerkpartners van een woonservicewijk

Elkaar weten te vinden als wijkprofessionals en van elkaar leren, actieve bewoners en burenhulp-initiatieven beter ondersteunen, met elkaar buurtnetwerken opbouwen, ervoor zorgen dat signalen van bewoners en frontoffice-medewerkers verder komen, gezamenlijke werkwijzen en meer ketensamenwerking tussen maatschappelijke werk, opbouwwerk en sociaal-cultureel werk. Deze doelstellingen staan centraal tijdens een reeks workshops voor netwerkpartners van een woonservicewijk in Amsterdam West. Zij willen met elkaar de principes van Welzijn Nieuwe Stijl in praktijk brengen. Birgit Oelkers en Ellis van der Meulen van The Care Factory organiseren het trainingsprogramma daarvoor in opdracht van het stadsdeel.