Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Hoe kun je als gemeenteraad maatschappelijke initiatieven het beste ondersteunen?

In juni organiseerde Plan & Aanpak een bijeenkomst voor de gemeenteraad Hellendoorn over het thema 'Overheidsparticipatie'. Wat betekent Overheidsparticipatie voor de praktijk van een gemeenteraadslid? Welke bestuurlijke basisafspraken moet je daarover met elkaar maken? En met welke dilemma's krijg je als gemeenteraad te maken als je meer wilt faciliteren in plaats van regisseren? Dat zijn vragen die tijdens de bijeenkomst aan bod kwamen.  

De raadsleden gingen aan de slag met een concrete casus en keken kritisch naar hun eigen handelen. Birgit Oelkers schetste daarvoor een aantal kenmerken die opgaan voor een goede bestuurlijke invulling van overheidsparticipatie in de praktijk, zoals: 

  • Een raad die goed let op het proces rondom een initiatief en niet alleen op de inhoud. Worden bepaalde groepen uitgesloten? Zijn er nog meer

verbindingen te maken? Kan de gemeente de gemaakte

ondersteuning vanuit de ambtelijke organisatie betreft?

<xxspan/>
Raadsleden die met beide benen in de samenleving staan, goed geïnformeerd zijn en

partijpolitiek ondergeschikt kunnen maken.
<xxspan/>
Raadsleden die ermee kunnen omgaan dat de uitkomsten van een ondersteuningsproces onzeker zijn. Want die wordt namelijk sterk bepaald door bewonersplannen en hun manier

van uitvoering en is daarmee van invloed op sturing en controle.
<xxspan/>

</span>
Planmatigheid

en beheersbaarheid voeren niet de boventoon.


Plan & Aanpak schreef eerder een artikel over de noodzaak van meer 'horizontale sturing' van overheden:
Als je loslaat...2010.pdf(href="/doc/Als%20je%20loslaat...2010.pdf")