Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Een nieuwe lat-relatie

Birgit Oelkers is sinds 2011 partner van 'The Care Factory': een krachtig kennis- en expertisenetwerk van 13 professionals in de publieke sector. De associés van The Care Factory trekken ook samen op bij het ontwikkelen van nieuwe maatschappelijke concepten en projecten. Birgit Oelkers werkt mee aan de ontwikkeling van een woonwerkcentrum in Fort Krommeniedijk voor jongeren met een autismestoring.