Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Gemeenschapsgericht leiderschap en besturen

Ik zie in de praktijk dat steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, kerken en gemeenten community building a la ABCD (Asset Based Community Development) als kompas voor hun werk gebruiken. Bijvoorbeeld door te investeren in community builders en gappers, in community building als basis voor hun initiatieven, buurt- en wijkwerk. Vaak projectmatig, met een aantal vaandeldragers en trekkers op directie- en bestuursniveau. Niet meer vóór bewoners beslissen en dingen doen, maar bewoners met hun eigen issues en initiatieven en oplossingsrichtingen ruimte geven en daarop aanvullend en ondersteunend werken.

In het buurtwerk is er dus veel aandacht voor community based werken. Wat volgens mij minder aandacht krijgt is gemeenschapsgericht leiderschap en besturen. Wat is dat eigenlijk? En hoe maak je er werk van? Reden voor mij om de goede voorbeelden en verhalen uit de praktijk samen met bestuurders en leidinggevenden uit mijn netwerk te verkennen. Op zoek te gaan naar wat het voor hen inhoudt, naar hun houvast en worstelingen, naar waar zij warm voor lopen.
Ik begin met een gesprek met Hans Zuiver, bestuurder in hart en nieren én bestuurder van LSAbewoners, een organisatie die het werken vanuit ABCD in haar DNA heeft zitten.