Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley
video

Veerkrachtige buurten - toeval of maakbaar

Hoe collectieve veerkracht in buurten eruit kan zien, kun je op dit moment over de hele wereld meemaken. #samensterk, #lief zijn voor elkaar zijn geen oproepen van de overheid of holle leuzes, maar het uithangbord van een gedeelde collectieve moraal en verlangen.  
Premier Rutte bedankte de afgelopen weken iedereen die zich aan de regels heeft gehouden: thuisblijven en 1,5 afstand houden, iedereen die in een vitaal beroep werkt en iedereen die als vrijwilliger actief is.

Wie hij niet bedankte waren alle Nederlanders die in hun eigen buurt erop letten dat de gordijnen van de buurvrouw ‘s ochtends open gaan. Die voor haar medicijnen meenemen. Die elke dag verschillende buren bellen om te horen hoe het gaat. Die de hond uitlaten van de buur die niet naar buiten durft en aan de deur een praatje maakt. Die samen buurtboeken maken. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Deze duizenden kleine acties van vriendelijkheid, onderlinge bekommering, verschilligheid en saamhorigheid zijn het weefsel voor veerkrachtige buurten. Als er één les getrokken kan worden uit deze crisistijd, dan is het wel dat er altijd en overal de kracht van gemeenschappen in buurten latent aanwezig is. Ook in buurten waar je het eigenlijk niet verwacht had. En ze bewijzen te meer dat collectieve veerkracht in een buurt altijd klein begint met contact tussen buren. 

Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van een Webinar over veerkrachtige buurten, dat ik op uitnodiging van organisatieadviesbureau Haagse Beek in april 2020 heb gegeven. Ik verken daarin de kenmerken van veerkrachtige buurten, hoe ze ontstaan en hoe je als gemeente, corporatie of andere publieke organisatie bij kunt dragen aan meer veerkracht. En ook hoe je veerkracht in buurten vakkundig om zeep kunt helpen.
Veerkrachtige buurten, toeval of maakbaar, april 2020.pdf