Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley
video

Over Plan & Aanpak

Sinds meer dan 22 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider, praktijkcoach en trainer, workshopleider, spreker, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden. Ben altijd in voor nieuwe plannen en een aanpak die past. Ik houd ervan om creatieve linken te leggen en matches te maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen.

In bijna al mijn opdrachten heb ik te maken met samenwerkingsnetwerken van buurt- en stadmakers, gemeenten, maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers. Ik ben thuis in allerlei maatschappelijke vraagstukken, overheids- en burgerparticipatie, community building/community based werken, buurt- en wijkgericht werken, zorg & welzijn. Sluit altijd aan bij wat er al is, kies de weg van de kleine stappen('kaizen'). En ik houd van ambachtelijk ploeteren en poetsen.

Mijn specialisaties 
Community building a la ABCD (Asset Based Community Development) in buurten en dorpen van binnenuit. Met bewoners, ambtenaren, buurtwerkers en andere professionals. 
Levendige samenwerkingsnetwerken op gang brengen en bewonersinitiatieven en - verbanden impulsen geven. Maar ook dealen met dilemma's, verontwaardiging, verschillende standpunten, spanningen. En daar diep democratisch gebruik van maken om met elkaar verder te komen.   
Overheden, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen om meer community based te werken: meer ruimte te maken voor en beter aan te sluiten bij gemeenschappen en initiatieven in de samenleving .  

Mijn inspiratie 
De mensen met wie ik werk, zoals Joop Hofman, Houriya Harrane, Kees Fortuin, Eelco Visser, het fantastische team van LSAbewoners, om maar een paar te noemen.  
De praktijk van alledag en allerlei vormen van Asset Based Community Development, die ik door Cormac Russell, Jim Diers, Peter Block en de wijsheden van Margaret Wheatley, Scott Peck en anderen heb leren kennen. 
En niet te vergeten de mensen met wie ik in mijn eigen dorp optrek, de Lokaal-O makers van Lokaal-O (www.lokaal-o.nl). Samen leven we dat waar we naar streven: een dorp waar we oog voor elkaar hebben, waar we samen plezier en ruzie maken, waar we elkaar ruimte geven om te groeien, elkaar moed maken en samen crisissen doorstaan.