Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Over Plan & Aanpak

Sinds meer dan 22 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en community builder, als procesbegeleider, praktijkcoach en trainer, workshopleider, spreker, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden. Ben altijd in voor nieuwe plannen en een aanpak die past. Ik houd ervan om creatieve linken te leggen en matches te maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen.

In bijna al mijn opdrachten heb ik te maken met samenwerkingsnetwerken van buurt- en stadmakers, gemeenten, maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers. Ik ben thuis in allerlei maatschappelijke vraagstukken, overheids- en burgerparticipatie, community building/community based werken, buurt- en wijkgericht werken, zorg & welzijn. Sluit altijd aan bij wat er al is, kies de weg van de kleine stappen('kaizen'). En ik houd van ambachtelijk ploeteren en poetsen.

Mijn specialisaties 
Wijk- en buurtontwikkeling en community building a la ABCD (Asset Based Community Development) in buurten en dorpen van binnenuit. Met bewoners, ambtenaren, buurtwerkers en andere professionals. 
Levendige samenwerkingsnetwerken op gang brengen en bewonersinitiatieven en - verbanden impulsen geven. Maar ook dealen met dilemma's, verontwaardiging, verschillende standpunten, spanningen. En daar diep democratisch gebruik van maken om met elkaar verder te komen.   
Overheden, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties ondersteunen om meer community based te werken: meer ruimte te maken voor en beter aan te sluiten bij gemeenschappen en initiatieven in de samenleving .  

Behalve in het organiseren en toepassen van community building volgens ABCD, ben ik opgeleid in systemisch werk en als trainer Deep Democracy.

Publicaties
Mede-auteur van de Nederlandse publicatie van LSAbewoners over ABCD, Asset Based Community Development: 'Altijd nieuw gedoe' en auteur van het boek 'Een verlangen zo sterk als een vuurtoren', interviews met leiders van maatschappelijke organisaties over gemeenschapsgericht leiderschap https://www.planenaanpak.nl/forms/bestelformulier-boek

Overige publicaties, artikelen, zijn op deze site te vinden.

Ander community werk
In mijn eigen woonplaats Baarn ben ik initiatiefnemer van verschillende maatschappelijke initiatieven, zoals een energiecoöperatie, een buurttafel en een buurthuis in zelfbeheer (www.lokaal-o.nl). En sinds 2015 ben ik één van de initiatiefnemers van de landelijke jaarlijkse ABCD-Popeldagen van en voor community builders.