Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

Over Plan en Aanpak  Profiel

Sinds 20 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden. Ben altijd in voor nieuwe plannen en een aanpak die past. Ik houd ervan om creatieve linken te leggen en matches te maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen.

In bijna al mijn opdrachten heb ik te maken met samenwerkingsnetwerken van gemeenten, bewoners, maatschappelijke organisaties en sociale ondernemers. Ik ben thuis in maatschappelijke vraagstukken, overheids- en burgerparticipatie, communitybuilding, de doe-het-samen-maatschappij, netwerkopbouw, wijkgericht werken, beheer en samenwerking in multifunctionele centra, zorg & welzijn. Altijd aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen bewandelen ('kaizen'), ambachtelijk ploeteren en poetsen.

Mijn specialisaties? Levendige samenwerkingsnetwerken op gang brengen, initiatieven in steden, wijken en dorpen impulsen geven, overheidsparticipatie als werkwijze inburgeren, instanties ondersteunen om meer ruimte te maken voor maatschappelijke initiatieven.

Mijn inspiratie? De mensen met wie ik werk, de praktijk van alledag en alle vormen van Asset Based Community Building en communitybuilders zoals Cormac Russell, Jim Diers, Peter Block en de wijsheden van Margaret Wheatley. 

Partners

Plan en Aanpak werkt graag en veelvuldig samen met uiteenlopende ondernemers, bedrijven en organisaties.

Opdrachtgevers

  • Plan & Aanpak werkt vooral in de publieke sector, o.a. voor gemeenten, netwerkverbanden, maatschappelijke organisaties, bewonersorganisaties, woningcorporaties, kennisinstituten.

Non nobis solem - niet voor onszelf alleen

'Non nobis solem' is een motto waar ik op vaar in mijn (werk)leven. Ik maak me sterk voor een duurzame samenleving met collectieve en sociale vormen van zorg, energie, economie, wonen. Bijvoorbeeld door het initiatief te nemen voor een lokale energieco√∂peratie en met anderen een broodfonds op te richten. Door uitwisselingen tussen communitybuilders te organiseren, zoals de organisatie van RollingStones