Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

trainingsaanbod  Train-de-Trainer programma 'Overheidsparticipatie in de praktijk' 

Train-de-Trainer programma 'Overheidsparticipatie in de praktijk' 

De rol en taken van gemeenten zijn in hoog tempo aan het veranderen. Van regisseren naar meedoen in de doe-democratie, met meer taken vanuit het rijk en minder geld om ze uit te voeren. Van burger- naar overheidsparticipatie in de participatiesamenleving.

Van 'rolvast de stad besturen' naar mogelijk maken, faciliteren, meewerken en ruimte bieden aan initiatieven van de samenleving. Tegelijkertijd zijn er in ambtelijke organisaties al veel mensen met deze nieuwe manieren van werken bezig.

Joop Hofman/Rode Wouw en ik hebben een train-de-trainer-programma ontwikkeld dat zich op de ervaren en minder 'ruimtemakers' richt. De ervaren ruimtemakers brengen hun kennis en ervaringen in om overheidsparticipatie als werkwijze beter in de organisatie te burgeren. In 4 trainingsmodules ontwikkelen 10-12 ervaren 'ruimtemakers' een trainingsprogramma voor minder ervaren collega's. Dat gebeurt op basis van de leerbehoeften en leerdoelen van de eigen organisatie. Vervolgens trainen zij hun collega's in het toepassen van overheidsparticipatie in de praktijk en de vaardigheden die daarbij horen. Een mes dat aan veel kanten snijdt: er ontstaat een interne trainerspool, medewerkers ontwikkelen trainerstalenten, er komt meer duidelijkheid wat overheidsparticipatie nou eigenlijk precies is, collegiale netwerken krijgen een boost, de training biedt ondersteuning bij actuele vragen en dilemma's uit de praktijk.
Dit is ons train-de-trainer-aanbod: 'Overheidsparticipatie in de praktijk'. We bieden het programma ook op maat aan, afgestemd op de lokale situatie en de specifieke wensen. Ook hebben we een verkorte 3daagse-versie van dit trainingsprogramma, die deelnemers erop toerust om een workshop over Overheidsparticipatie aan minder ervaren collega's te geven. 

Voor de gemeente Hellendoorn hebben we dit train-de-trainer-programma - met financiële ondersteuning van het AenO-fonds - in de praktijk gebracht, inclusief themabijeenkomsten voor directieteam en teamleiders, intakesessies en een Kloverij.

De doorlooptijd van het programma was van januari t/m oktober 2014. Resultaat: een groep van 10 trainers, die de 5 modules van de 2de trainingsfase voor een groep van 12 collega's hebben georganiseerd en 12 medewerkers die getraind zijn in vaardigheden en werkwijzen die nodig zijn voor overheidsparticipatie. Vanaf 2014 maakt het train-de-trainerprogramma deel uit van het reguliere gemeentelijke opleidingsprogramma. Trainingsproducten zijn naast een trainershandleiding uitgewerkte trainingsmodules over de thema's netwerken, houding, overheidsparticipatie als werkwijze, moedvriendelijke organisatie, creativiteit en improvisatievermogen. Na afloop, in oktober 2013, deelde de gemeente Hellendoorn haar ervaringen met het trainingsprogramma in twee 'proeverijen' met 30 collega-gemeenten. 

Op de agenda

1 juni 2018, 10-17 uur
ABCD-Popeldag
Schiedam, Buurtwerkplaats De Buren 

24 nov 2017, 10.30-15.30 uur
FLATUP in Diemen, Rode Kruislaan. Community building als motor voor meer reuring en saamhorigheid.  

28 nov 2016,15.30-19 uur
MeetUp Pakhuis de Zwijger: WIJ ZIJN DE BUURT - Verbinden informele en formele zorg

13 oktober 2016, 15.30-19 u
Gewoon Bijzonder Festival  
 Ervaringen en indrukken van een jaar community building in wooncomplexen van ouderen

19 april 2016, Amsterdam

ABCD-Popelmiddag 
Een middag met verhalen, ervaringen en praktijken van community builders

18 april 2016, Amsterdam 
Een internationaal etentje over community building en inclusieve buurten

6 november. Amsterdam

Burgers, buitenlui en beleidsmakers. Conferentie Sociale Vraagstukken en Erop Af.   
Workshop over een nieuwe verstandhouding tussen bewoners en sociale professionals 

2 november. Zwolle
Regiobijeenkomst wonen/zorg van BZK/VWS/VNG. Workshop 
'Community building als veranderstrategie van management en besturen' 

8/9 oktober. Den Bosch
Krachtproef: hét festival van en door opbouwwerkers die hun vak opnieuw willen uitvinden met een workshop over communitybuilding  

2 september 2015. Baarn
Workshop gemeenteraad: 'Omgaan met maatschappelijke initiatieven'

19 augustus 2015
Zomerschool InHolland: Training community building  
in de praktijk: 

1 juli 2015, 10-12.30 uur
De landingsplaats van de 10de RollingStone was bij Doen & Laten in Utrecht met als thema 'Van cliënt naar communitybuilder'. Lees hier het journaal van de bijeenkomst

20 april 2015

'Lokaal sociaal ondernemen met de gemeente'. Een Sallandse bijeenkomst over praktijkvoorbeelden voor nieuwe samenwerking vanuit de 3D's. Georganiseerd door Publieke Versnellers, Plan & Aanpak, Stimuland en BZK.  

7 april 

Workshop 'Het echte kantelen moet nog beginnen' op het VNG-congres over sociale wijkteams 'Toegang tot zorg/ondersteuning'. Fieke Walgreen heeft een impressie van de workshop geschreven. 

25 maart 

Workshop 'Radicaal kantelen, community-building in serviceflats voor ouderen' tijdens Parade 'Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid'. van Birgit Oelkers en Stef Spigt/Amstelring.  

12 februari 2015
Een bijeenkomst over Groeistof voor maatschappelijk initiatief. Lees hier het verslag.  

In Actie