Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

trainingsaanbod  Train-de-Trainer programma 'Overheidsparticipatie in de praktijk' 

Train-de-Trainer programma 'Overheidsparticipatie in de praktijk' 

De rol en taken van gemeenten zijn in hoog tempo aan het veranderen. Van regisseren naar meedoen in de doe-democratie, met meer taken vanuit het rijk en minder geld om ze uit te voeren. Van burger- naar overheidsparticipatie in de participatiesamenleving.

Van 'rolvast de stad besturen' naar mogelijk maken, faciliteren, meewerken en ruimte bieden aan initiatieven van de samenleving. Tegelijkertijd zijn er in ambtelijke organisaties al veel mensen met deze nieuwe manieren van werken bezig.

Joop Hofman/Rode Wouw en ik hebben een train-de-trainer-programma ontwikkeld dat zich op de ervaren en minder 'ruimtemakers' richt. De ervaren ruimtemakers brengen hun kennis en ervaringen in om overheidsparticipatie als werkwijze beter in de organisatie te burgeren. In 4 trainingsmodules ontwikkelen 10-12 ervaren 'ruimtemakers' een trainingsprogramma voor minder ervaren collega's. Dat gebeurt op basis van de leerbehoeften en leerdoelen van de eigen organisatie. Vervolgens trainen zij hun collega's in het toepassen van overheidsparticipatie in de praktijk en de vaardigheden die daarbij horen. Een mes dat aan veel kanten snijdt: er ontstaat een interne trainerspool, medewerkers ontwikkelen trainerstalenten, er komt meer duidelijkheid wat overheidsparticipatie nou eigenlijk precies is, collegiale netwerken krijgen een boost, de training biedt ondersteuning bij actuele vragen en dilemma's uit de praktijk.
Dit is ons train-de-trainer-aanbod: 'Overheidsparticipatie in de praktijk'. We bieden het programma ook op maat aan, afgestemd op de lokale situatie en de specifieke wensen. Ook hebben we een verkorte 3daagse-versie van dit trainingsprogramma, die deelnemers erop toerust om een workshop over Overheidsparticipatie aan minder ervaren collega's te geven. 

Voor de gemeente Hellendoorn hebben we dit train-de-trainer-programma - met financiële ondersteuning van het AenO-fonds - in de praktijk gebracht, inclusief themabijeenkomsten voor directieteam en teamleiders, intakesessies en een Kloverij.

De doorlooptijd van het programma was van januari t/m oktober 2014. Resultaat: een groep van 10 trainers, die de 5 modules van de 2de trainingsfase voor een groep van 12 collega's hebben georganiseerd en 12 medewerkers die getraind zijn in vaardigheden en werkwijzen die nodig zijn voor overheidsparticipatie. Vanaf 2014 maakt het train-de-trainerprogramma deel uit van het reguliere gemeentelijke opleidingsprogramma. Trainingsproducten zijn naast een trainershandleiding uitgewerkte trainingsmodules over de thema's netwerken, houding, overheidsparticipatie als werkwijze, moedvriendelijke organisatie, creativiteit en improvisatievermogen. Na afloop, in oktober 2013, deelde de gemeente Hellendoorn haar ervaringen met het trainingsprogramma in twee 'proeverijen' met 30 collega-gemeenten. 

In Actie