Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

trainingsaanbod  Effectieve overheidsparticipatie in de praktijk

Effectieve overheidsparticipatie in de praktijk

Hoe richt je de gemeentelijke organisatie in op 'overheidsparticipatie'? Op de nieuwe rol van de overheid in een netwerk- en participatiesamenleving? Hoe geef je als nieuwe gemeenteraad meer ruimte aan initiatieven uit de samenleving en wat blijven taken van de raad? Hoe werk je aan een lerende organisatie, aan een uitnodigende houding van ambtenaren, stem je strategie, werkwijzen en communicatie af op de nieuwe realiteit.

Dit soort vraagstukken zijn de thema's voor workshops, begeleidingstrajecten, trainingen en inspiratiesessies van Marije van den Berg (Whiteboxing), Marenthe de Bruijne (CreaSense) en mij. Alle drie hebben we ruime ervaring met het werken vanuit overheidsparticipatie in de praktijk, met communitybuilding en netwerkvorming, met trainingen en procesbegeleiding. We kennen de wereld (én de dilemma's) van gemeenten heel goed, maar ook die van de netwerkpartners: bewoners, (sociale) ondernemers, maatschappelijke organisaties.

Meer info:http://effectieveoverheidsparticipatie.wordpress.com/

In Actie