Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

trainingsaanbod  Workshop 'De Kloverij': hoe je kloven dicht, overbrugt, verduurt

Workshop 'De Kloverij': hoe je kloven dicht, overbrugt, verduurt

Natuurlijk wil je in wijken, buurten, steden en dorpen met elkaar samenwerken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. Niet op basis van posities, maar omdat je elkaar aanvult en elkaar wat te bieden hebt.

Met ruimte voor creativiteit en nieuwe ideeën. Maar ja, daarvoor moet je meestal aardig wat kloven overbruggen, je moet elkaar iets gunnen, je oordeel uitstellen en vooral: lenig kunnen denken.

In een ‘Kloverij’ kun je dat met elkaar op een ontspannen, leuke manier oefenen. Joop Hofman, Marenthe de Bruijne en ik bieden samen een Kloverij-workshop aan voor netwerkpartners, opponenten en alle anderen met wie je op een prettige(re) manier wilt samenwerken. Hier lees je meer daarover: ‘De Kloverij’

In Actie