Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

in actie  Thuis in de Koornhorst - verbindend werken en communitybuilding  

Thuis in de Koornhorst - verbindend werken en communitybuilding  

De Koornhorst is een flatgebouw in Amsterdam Zuidoost met ruim 360 sociale huurappartementen. Een wooncomplex waar 55plussers uit alle windstreken wonen. In het voorjaar van 2014 liepen Irma Vroegop van Ik volg je en ik er zes weken lang in en uit. We hadden tijd voor gesprekken met bewoners en teamleden, maakten ruimte voor mensen met ideeën, ondersteunden hen bij het nemen van initiatief en om zich eigenaar te voelen van veranderingen die zij wensten. Voor ons was ‘Thuis in de Koornhorst’ geen aanpak, project, interventie of campagne, maar de start van iets nieuws. We gingen niet op zoek naar hulpvragen en lieten ons niet leiden door een probleeminventarisatie. 

Er waren geen criteria voor onze ontmoetingen met bewoners, geen vragenlijsten of communicatieplannen. We gingen op zoek naar mensen die iets wilden en maakten die kring groter. We deden wat nodig was en maakten werk van dat waar gaandeweg bleek te werken, met een focus en acties die stoelden op principes van verbindend werken en communitybuilding.

Onze ervaringen en praktijkverhalen hebben we in een artikel verwerkt 'Je zou er bijna opgewekt van kunnen worden'. Voor mensen met weinig tijd is er ook een short read.  

Ook Amstelring heeft een artikel gepubliceerd, dat inkijk geeft in de reacties van bewoners en de interventies van Amstelring en Rochdale. Succesvolle gemeenschapsvorming start en eindigt bij bewoners.  

 

Op de agenda

1 juni 2018, 10-17 uur
ABCD-Popeldag
Schiedam, Buurtwerkplaats De Buren 

24 nov 2017, 10.30-15.30 uur
FLATUP in Diemen, Rode Kruislaan. Community building als motor voor meer reuring en saamhorigheid.  

28 nov 2016,15.30-19 uur
MeetUp Pakhuis de Zwijger: WIJ ZIJN DE BUURT - Verbinden informele en formele zorg

13 oktober 2016, 15.30-19 u
Gewoon Bijzonder Festival  
 Ervaringen en indrukken van een jaar community building in wooncomplexen van ouderen

19 april 2016, Amsterdam

ABCD-Popelmiddag 
Een middag met verhalen, ervaringen en praktijken van community builders

18 april 2016, Amsterdam 
Een internationaal etentje over community building en inclusieve buurten

6 november. Amsterdam

Burgers, buitenlui en beleidsmakers. Conferentie Sociale Vraagstukken en Erop Af.   
Workshop over een nieuwe verstandhouding tussen bewoners en sociale professionals 

2 november. Zwolle
Regiobijeenkomst wonen/zorg van BZK/VWS/VNG. Workshop 
'Community building als veranderstrategie van management en besturen' 

8/9 oktober. Den Bosch
Krachtproef: hét festival van en door opbouwwerkers die hun vak opnieuw willen uitvinden met een workshop over communitybuilding  

2 september 2015. Baarn
Workshop gemeenteraad: 'Omgaan met maatschappelijke initiatieven'

19 augustus 2015
Zomerschool InHolland: Training community building  
in de praktijk: 

1 juli 2015, 10-12.30 uur
De landingsplaats van de 10de RollingStone was bij Doen & Laten in Utrecht met als thema 'Van cliënt naar communitybuilder'. Lees hier het journaal van de bijeenkomst

20 april 2015

'Lokaal sociaal ondernemen met de gemeente'. Een Sallandse bijeenkomst over praktijkvoorbeelden voor nieuwe samenwerking vanuit de 3D's. Georganiseerd door Publieke Versnellers, Plan & Aanpak, Stimuland en BZK.  

7 april 

Workshop 'Het echte kantelen moet nog beginnen' op het VNG-congres over sociale wijkteams 'Toegang tot zorg/ondersteuning'. Fieke Walgreen heeft een impressie van de workshop geschreven. 

25 maart 

Workshop 'Radicaal kantelen, community-building in serviceflats voor ouderen' tijdens Parade 'Vitaliteit ontmoet Kwetsbaarheid'. van Birgit Oelkers en Stef Spigt/Amstelring.  

12 februari 2015
Een bijeenkomst over Groeistof voor maatschappelijk initiatief. Lees hier het verslag.  

In Actie