Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

in actie  Thuis in de Koornhorst - verbindend werken en communitybuilding  

Thuis in de Koornhorst - verbindend werken en communitybuilding  

De Koornhorst is een flatgebouw in Amsterdam Zuidoost met ruim 360 sociale huurappartementen. Een wooncomplex waar 55plussers uit alle windstreken wonen. In het voorjaar van 2014 liepen Irma Vroegop van Ik volg je en ik er zes weken lang in en uit. We hadden tijd voor gesprekken met bewoners en teamleden, maakten ruimte voor mensen met ideeën, ondersteunden hen bij het nemen van initiatief en om zich eigenaar te voelen van veranderingen die zij wensten. Voor ons was ‘Thuis in de Koornhorst’ geen aanpak, project, interventie of campagne, maar de start van iets nieuws. We gingen niet op zoek naar hulpvragen en lieten ons niet leiden door een probleeminventarisatie. 

Er waren geen criteria voor onze ontmoetingen met bewoners, geen vragenlijsten of communicatieplannen. We gingen op zoek naar mensen die iets wilden en maakten die kring groter. We deden wat nodig was en maakten werk van dat waar gaandeweg bleek te werken, met een focus en acties die stoelden op principes van verbindend werken en communitybuilding.

Onze ervaringen en praktijkverhalen hebben we in een artikel verwerkt 'Je zou er bijna opgewekt van kunnen worden'. Voor mensen met weinig tijd is er ook een short read.  

Ook Amstelring heeft een artikel gepubliceerd, dat inkijk geeft in de reacties van bewoners en de interventies van Amstelring en Rochdale. Succesvolle gemeenschapsvorming start en eindigt bij bewoners.  

 

In Actie