Over Plan en Aanpak

Sinds 18 jaar ben ik de drijvende kracht achter Plan & Aanpak. Als sociaal ondernemer en communitybuilder, als procesbegeleider en  trainer, gangmaker en strategische kartrekker. Ik pak de rol die nodig is om mensen, talenten, dromen en acties met elkaar te verbinden.
Ben ook altijd in voor een aanpak zonder plan, voor wilde plannen met een onverwachtse aanpak. Mijn handelsmerk? Samen doen, community building, aansluiten bij wat er al is, de weg van de kleine stappen: 'kai-zen' (je kunt het ook ambachtelijk ploeteren en poetsen noemen). 

Wat ik het leukst vind: vonken, mensen enthousiast maken, creatieve linken leggen en matches maken waar mensen energie van krijgen en waar ze mee verder kunnen. Lees hier meer over mijn manier van werken 

in actie  Caleidoscoop: onderzoek de ruimte voor maatschappelijk initiatief in plannen van jouw gemeente

Caleidoscoop: onderzoek de ruimte voor maatschappelijk initiatief in plannen van jouw gemeente

Jacques Wallage opperde tijdens een doe-democratie-bijeenkomst eind 2013 dat er voor politieke gemeenteprogramma’s  een soort ‘initiatieven-meetlat’ ontwikkeld zou moeten worden om de lokale democratie  sneller te vernieuwen.  Wij, Birgit Oelkers, Marije van den Berg, Rinske van Noortwijk, Frans Soeterbroek en Suzanne Dietz pakten deze handschoen op. Wij maakten een caleidoscoop met 5 spiegels www.decaleidoscoop.org waarmee je naar lokale collegeprogramma en andere gemeentelijke programma’s kunt kijken om te zien hoeveel ruimte ze laten voor maatschappelijk initiatief en of democratische vernieuwing daarin zijn beslag krijgt. 


Worden maatschappelijke initiatiefnemers als gelijkwaardige spelers gezien in de lokale democratische arena, als katalysatoren van een nieuwe samenleving en van democratische vernieuwing? Of vooral als handige pionnen in  de ‘participatie-samenleving’ daar waar de overheid het zelf niet meer redt?  Op 26 februari hebben we daarover een bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger onderzocht. Lees hier het verslag ervan.  

  

In Actie