Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Memorylane
Rolling Stone-bijeenkomsten met de makers van een nieuw tijdperk

Zo’n 10 jaar geleden heb onder de vlag van Kracht in Nederland zogenaamde RollingStone bijeenkomsten geïnitieerd. Ik wilde meer uitwisseling op gang brengen tussen mensen die op lokaal niveau met community werk, nieuwe samenwerkingsvormen experimenteerden en samen hun idealen realiseerden. In een tijd waar er nog weinig lokale uitwisselingen waren en begrippen zoals community building en community of practice nog een beetje vaag klonken. Toen leren van de praktijk meer uitzondering dan regel was. Toen er nauwelijks community meet-ups, initiatievenmarkten, praktijklabs, knooppunten voor maatschappelijk initiatief, wijksafari’s, bruisboeken en CoP’s waren.

Dit is wat ik toen over de RollingStone sessies schreef:  “RollingStone-bijeenkomsten zijn er voor lokale communitybuilders (in spé), hun samenwerkingspartners en ondersteuners. Geen grote meetings met sprekers en workshops, maar kleine oploopjes over de praktijk van het doen, met ruimte voor persoonlijke uitwisseling en samen leren.”

Landingplaatsen van de RollingStones waren onder andere Gouda Bruist, Stadslab Leiden, Plug de Dag, Makasserplein community, De Nieuwe Jutter,  Bonte Buurtgenoten, Sportpark de Venen en anderen.  

 De RollingStones gingen altijd over brandende kwesties, hartenkreten en boeiende lessen voor andere communities. Bijvoorbeeld hoe je:

·         als community samenwerkt met instanties zonder je ziel te verkopen;

·         groot kunt worden, zonder je identiteit kwijt te raken;

·         anderen en het toeval kunt prikkelen en daarmee nieuwe verbindingen tot stand kunt brengen;

·         je successen beter over het voetlicht kunt brengen;

Ik had er zelf veel lol in om de RollingStones te organiseren, leerde er elke keer weer bij en genoot van de gesprekken en contacten die ontstonden. Na vier jaar ben ik ermee gestopt, want er was inmiddels in heel Nederland en niet aflatende stroom aan leuke, interessante en leerzame bijeenkomsten op gang gekomen. Mensen wisten elkaar makkelijk te vinden en leren van elkaar vanuit bestaande praktijken werd heel vanzelfsprekend. Mooi om te merken dat de wereld van bewoners- en initiatiefkracht zo enorm gegroeid is en de cultuur van samen doen en samen leren inmiddels helemaal ingeburgerd is. In het archief van mijn website kun je nog steeds de verslagen van de Rollingstones vinden. Ik heb er laatst een aantal teruggelezen en zag dat veel van wat er toen langskwam nog steeds actueel is. Gelukkig maar of helaas, het ligt eraan waar het over gaat.  

Kijk zelf maar, hier kun je ze vinden https://www.planenaanpak.nl/search?s=rollingstone 
Wie weet heb je er wat aan en misschien zit er wel een initiatief tussen waar je zelf bij betrokken was of een RollingStone waar je aan meegedaan hebt. Veel leesplezier!