Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing in Peel en Maas: heelheid in de praktijk gebracht

‘Geef burgers het vertrouwen dat ze verdienen en hou gepaste afstand. Dat getuigt niet van onverschilligheid, maar juist van betrokkenheid. ‘

Gemeente Peel en Maas is al zo’n 20 jaar bezig om gemeenschapsontwikkeling door zelfsturing in de hand te werken.  In een reeks over ‘gemeenschapsgericht leiderschap en bestuur’ mogen ze zeker niet ontbreken.
Hun visie ‘Seeing like a community’ is grondig uitgewerkt en klinkt als leidraad overal door. In de bestuurscultuur, beleidskaders, aanbestedingskeuzes, de uitvoeringspraktijk en opdrachten aan partners, zoals de welzijnsorganisatie.   
Ze werken in hoge mate waardengericht, maken ruimte voor zelfsturing in dorpen maar laten hen niet vallen. Raf Jansen, oud wethouder van Peel en Maas,  zegt daarover: ‘We gooien niks over de heg; we springen samen over de heg naar een nieuw onbekend land, dat we samen gaan ontdekken en invullen. ‘

In onderstaand artikel maak je een reis door het land van Peel en Maas en maak je kennis met het zelfsturingsinitiatief ‘Hulp bij het Huishouden’ dat de gemeente op allerlei niveaus en manieren steunt, ook als het ingewikkeld wordt en gaat schuren. Heelheid wordt hier in de praktijk gebracht.   

Meer artikelen over gemeenschapsgericht leiderschap en besturen vind je hier: https://www.planenaanpak.nl/2022/gemeenschapsgericht-leiderschap-en-werken  https://www.planenaanpak.nl/2021/gemeenschapsgericht-leiderschap-en-besturen