Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Gemeenschapsgericht Leiderschap: Van huis naar thuis, thuismaken als veranderconcept

 “De zorg eruit, de buurt erin. Geen gebouw zonder reuring”

Habion is een woningcorporatie die voormalige verzorgingshuizen transformeert naar zelfstandige en gemeenschappelijke woonlocaties. Bijzonder is dat ze dat altijd samen met bewoners doen. Community building principes zijn de basis voor het werk van de zes transitiemanagers/regisseurs. In de afgelopen 10 jaar is Habion radicaal veranderd, van een traditionele organisatie naar een organisatie die Business-to-Business heeft afgezworen en het motto ‘Niets doen zonder bewoners’ bloedserieus neemt.

Medewerkers die radicaal en rebels durven te vernieuwen zijn van harte welkom in hun organisatie. Thuismaken is bij Habion een ingeburgerde werkwijze, hun Roringmethodiek de manier waarmee ze bewoners ondersteunen om aan het roer komen te staan en de Bewonersacademie de plek waar bewoners van verschillende locaties samen leren.   

Waarom deze ommezwaai naar gemeenschapsgericht werken nodig was, hoe ze hem voor elkaar hebben gekregen en wat het voor hun interne organisatie betekent, vertellen directeur-bestuurder Peter Boerenfijn en conceptontwikkelaar Willeke Janssen in dit interview.