Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Gemeenschapsgericht leiderschap in een religieuze gemeenschap: To be is to be related

“Niet meer vóór mensen denken, maar mét mensen denken. Niet vóór mensen praten, maar mét mensen praten. Niet vóór mensen iets oplossen, maar altijd dóór mensen of samen."  Marten van der Wal

Hoe ga je te werk als je je als religieuze gemeenschap meer van onderop wilt organiseren? Hoe ziet gemeenschapsgericht leiderschap er dan uit?

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving, met 13.000 leden en 73 lokale geloofsgemeenschappen. De organisatie heeft de afgelopen jaren consequent ingezet op een veranderslag van ‘vóór mensen’ naar ‘dóór en met mensen’ werken. 

Marten  van der Wal, gemeenschapsversterker bij het Apostolisch Genootschap, vertelt in dit interview over de gezamenlijke zoektocht naar meer ruimte voor en autonomie van de lokale gemeenschappen. Over werken zonder plan, de waarde van community building en storytelling, de nieuwe rol van voorgangers. Over de impact van de veranderingen en wat hem persoonlijk inspireert.  

Een rijk verhaal met wijze lessen. Niet alleen voor religieuze gemeenschappen, maar voor alle groepen die zich op basis van zelfsturingsprincipes willen organiseren.