Whatever the question,
community is the answer
Margaret Wheatley

Twee nieuwe interviews in de reeks Gemeenschapsgericht leiderschap en -werken

Thijs van Mierlo, directeur van LSAbewoners, geeft een inkijk in het kompas en de werkwijze van LSA als netwerkorganisatie. 'Als we niet gemeenschapsgericht zouden werken, bestonden we al lang niet meer.' Hij legt uit hoe hun manier van kennisdelen dienend is aan het versterken van gemeenschapskracht.   

Annemarie van Breugel is teamleider bij KOOS, een jeugdzorgorganisatie in Utrecht. KOOS biedt specialistische jeugdhulp, maar wel op een manier die het alledaagse leven meer normaliseert, 'door te vertrouwen op de kracht en mogelijkheden van de ander'. Ze vertelt hoe ze het werk in de praktijk collectiever maken, welke rol circulaire zorg daarbij speelt en wat het van medewerkers vraagt.